Article

BEEKSISA

                                                                                            Guyyaa 25/04/2011

 

 

Leenjifamtoota Leenjii Hojii Irraa Yeroo Dheeraatiif.

 

Dhimmii :-Guyyaa Eebbaa Isin Beeksiisuu Ta’a.

Akkuma beekamuu Beeksiisa gaafa  19/04/2011  kana baheen guyyaan eebbaa  yeroo hin murtoofneef kan darbee ta’uu ibsun keeenya ni yaadatama.

Halumaa kanaan guyyaan eebbaa keessaan gaafa 04/05/2011 Raawwachuudhaan kallattiin hojii Hooggansa ol’aanaa irraa kan kennamuu fi mariin kan gaggeefamu waan ta’eef gaafa 03/05/2011 leenjifamtoonni  hundi keessan  dursitaani galuudhaan sagantaa eebbaa irraatti akka argamtaan cimsine isin beeksifnaa

 

                                                                                                                       Instiitiyuutichaa 

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.