Article

Deeggarsa Hawaasni ILQSO

Hojjattootni fi leenjifamtootni Sagantaa Leenjii hojiin duraa Marsaa 16ffaa Inistitiyuutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa hawaasa keenya sababa hoongeetiin miidhameef deeggarsa namoomaa qarshii 378,000.00 (kuma dhibba sadiif torbaatamii saddeet) arjoomanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaatis deeggarsa taasifameef waraqaa ragaa galataa nuuf kennee jira. Deeggarsa taasiftaniif hundi keessanuu guddaa galatoomaa jenna!

 
 
 
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.