Article

Ebbaa Galmee Jechoota

Inistitiyuutiin Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa guyyaa har'aa galmee jechoota seeraa biyya keenyaaf isa jalqabaa ta'e magaalaa Bishooftuutti ebbisiisee jira. Galmeen jechoota seeraa kun waggoota afran darbaniif hojjatamaa kan turee fi qulqullina isaa eeguuf ogeessota garaagaraatiin ilaalamaa kan ture ta'uu Daayirektarri olaanaan Inistitiyuutichaa Obboo Doobee Dhaabaa ibsaniiru. Gumaachi inni sirna haqaa naannichaas ta'ee guddina afaan oromoo keessatti qabus olaanaadha jedhameera. Galmee jechoota seeraa afaan Oromoo kana kan eebbisiisan kabajamoo Pirezidaantii Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Obbo Gaazaalii Abbasimaal, Hogganaa Biiroo Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoo fi hayyuu siyaasaa gameessa Oromoo Kabajamoo Obboo Leencoo Lataati. Ogeessotaa fi qaamolee hojii kana keessatti hirmaataniifis beekkamtiin kennamee jira.

 
 
 
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.