Article

Gamaaggama Raawwii Hojiiwwan ILQSO Kurmaana 3ffaa

 
Inistitiyuutiin Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa gamaaggama Raawwii Hojiiwwan Inistitiyuutichaa kan kurmaana 3ffaa bara 2015 Magaalaa Bishooftutti gaggeessaa ture xumure jira. Gamaaggama kana irratti gabaasnii raawwii hojii daareektooreeti hundaa dhihaate irratti mari'atamee jira. Kallattiinis ful-duraas Daayireektara Ol'aanaa ILQSO Obbo Doobee Dhaabaatiin ka'amee, sagantaan gamaaggama kur. 3ffaa bara baajataa 2015 xumurameera.
 
 
 
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.