Article

Leenjii Gabaabaa

Inistitiyuutiin Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa mata duree 'Mirkaneessaa fi Galmeessa Sanadaa (MGS): Seera, Hojimaataa fi Rakkoolee Mul'atan' jedhu irratti Abbootii Alangaatiif leenjii Leenjistummaa kennaa jira. Leenjichi guyyoota sadiif itti fufiinsaan kan kennamu ta'a.

 
 
 
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.