Article

Leenjii Ijaarsa Dandeettii Keessoo Cimsuuf Kenname

Sadaasa 3, bara 2014
Inistitiyuutiin Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa dandeettii raawwachiisummaa hoggansaa, ogeessotaa fi hojjattootaa cimsuuf magaalaa Bishooftuutti Leenjii kennaa jira. Leenjiin kun guyyoota sadiif kan kennamu yemmuu ta'u mata dureewwaan Idileessa Koornayaa, Ittisa dhibee HIV AIDS fi hoggansa karoora bu'aa irratti xiyyeeffate (RBM) irratti kan kennamuudha
 
Sadaasa 4 fi 5 Bara 2014 ILQSO
Inistitiyuutiin Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa hoggantoota, ogeessotaa fi hojjattoota isaatiif Hoggansa Bu'aa Irratti Xiyyeeffate (RBM) irratti Leenjii kennaa jira. Leenjiin kun hubannoo hawaasni Inistitiyuutichaa bu'uura RBM tiin karoorfachuu, raawwachuu fi gabaasuu irratti qabu dabaluuf kan kennamuudha.
 
 
 
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.