Article

Marii Hojjattootaa

Hojjattootni Inistitiyuutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa mata duree "Waliigaltee Nageenyaa Piritooriyaa fi Hiikkoo isaa" jedhu irratti marii gaggeessanii jiru. Marii kanarratti Daayirektarri Ol'aanaa Itti Aanaan ILQSO Obbo Sulxaan Abdoo waliigalteen kun birmadummaa (sovereignty) fi tokkummaa Bulchiinsaa (territorial integrity) biyya keenyaa kan mirkaneessee fi olaantummaa heeraa kan kabachiiseedha jedhaniiru.

 
 
 
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.