Article

Workishoppii Dhiyeessa Argannoo Qorannoo

Inistitiyuutiin Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa Qorannoo mata duree "Sakatta'iinsa Itti quufinsa Maammiltoota Manneen Murtii Naannoo Oromiyaa" jedhu irratti gaggeessaa ture workishoppiif dhiyeessuun qaamolee abbootii hirtaa waliin mari'achaa jira.

 
 
 
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.