Upcoming Event

Raawwii Pirojeektii ILQSO

Raawwii Pirojeektii ILQSO

Koreen teknikaa pirojeektii ILQSO raawwii hojii ijaarsa pirojeektii Gamoo Mana Kitaabaa, Gamoo Kaafteeriyaa fi Mana Eegumsa daawwatee jira. Raawwiin pirojeektichaa maallaqaan parsantii 38.1 fi fiizikaalli parsantii 39 irra gahuu ogeessota pirojeekticha hojjachaa jiranii fi too'achaa jiran irraa hubachuun danda'ameera. Koreen kunis daawwannaa taasiseen pirojeektichi haala gaariin hojjatamaa jiraachuu hubatee jira.

event Image: 
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.