Leenjii Hojiirraa Yeroo Gabaabaa Magaalaa Roobeetti

  • 30 Apr 2024
  • Posted by adminilqso
  • 0 Comments

Gurraandhala 15, Bara 2016

Leenjii Hojiirraa Yeroo Gabaabaa Magaalaa Roobeetti

Inistitiyuutiin Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa mata duree "Seerota ijaarsaa" jedhu irratti Godina Baalee Magaalaa Roobeetti leenjii kennaa jira.