Nu Qunnamaa  :-022-110-0511    info@ilqso.gov.et                   

  • Slide Background Image
  • Slide Background Image
  • Slide Background Image
  • Slide Background Image
  • Slide Background Image

You are here

Overview

Project Details

Waamicha Waraqaa Qorannoo

Call For Paper

Inistitiyuutii Leenjii fi Qorannoo seeraa Oromiyaa simpooziyeemii Dhiyeessa Qorannoo waan qopheesseef hayyoonni akka hirmaattan affeeramtanii jirtu. Qorannoo dhiyaatuuf bu'uura qajeelfamaatiin kaffaltiin ni raawwatama.

Nu Qunnamaa

  • Bilbila:- 022-110-0511

  • Faxii-:022-111-0902/022-112-37-44

  • PO Box:1238, Adama

  • Email:info@ilqso.gov.et

  • Website:-www.ilqso.gov.et

Miidiyaa Hawaasaa

 

Copyright © 2024, ILQSO. All Rights Reserved.| www.ilqso.gov.et