Article

Leenjii Qorattootaa fi Leenjistootaaf Kennamee

Inistitiyuutiin Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa moosaajii SPSS jedhamuu fi daataa xiinxaluuf gargaaru irratti qorattootaa fi leenjistoota isaatiif magaalaa Bishooftuutti leenjii kennaa jira. Leenjiin kun guyyoota 2f kan kennamu yoo ta'u kaayyoon isaas ogeessotni Inistiitiyuutichaa qorannoo gaggeessan moosaajii kanatti fayyadamuun karaa saayinsawaa ta'een xiinxaluu akka danda'an taasisuuf akka ta'e hubatameera.

 
 
 
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.