Article

Leenjii Yeroo Gabaabaa

Inistitiyuutiin Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa mata duree "Waliigaltee Ijaarsaa Mootummaa: Rakkoowwan Qabatamaan mul'atan" jedhu irratti Abbootii Alangaatiif magaalaa Adaamaatti leenjii kennaa jira. Leenjichi guyyoota sadiif itti fufiinsaan kan kennamu ta'a.

 
 
 
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.