Upcoming Event

Yaadachiisuuf irra deebiin waamicha waraqaa Qorannoo taasifame.

Yaadachiisuuf irra deebiin waamicha waraqaa Qorannoo taasifame.

Call For Paper

Inistitiyuutii Leenjii fi Qorannoo seeraa Oromiyaa simpooziyeemii Dhiyeessa Qorannoo waan qopheesseef hayyoonni akka hirmaattan affeeramtanii jirtu. Qorannoo dhiyaatuuf bu'uura qajeelfamaatiin kaffaltiin ni raawwatama.

event Image: 
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.