Nu Qunnamaa  :-022-110-0511    info@ilqso.gov.et                   

  • Slide Background Image
  • Slide Background Image
  • Slide Background Image
  • Slide Background Image
  • Slide Background Image

You are here

Gorsa Seeraa

Tajaajilli gorsa seeraa argannoowwan qorannoo fi qo’annoon adda bahan yookaan gaaffii dhiyaatu irratti hundaa’uun qaamolee mootummaa, miti-mootummaa, gaggeessitoota aadaafi hawaasa bal’aaf kennamuu dha.

     Linkii

Nu Qunnamaa

  • Bilbila:- 022-110-0511

  • Faxii-:022-111-0902/022-112-37-44

  • PO Box:1238, Adama

  • Email:info@ilqso.gov.et

  • Website:-www.ilqso.gov.et

Miidiyaa Hawaasaa

 

Copyright © 2024, ILQSO. All Rights Reserved.| www.ilqso.gov.et