Nu Qunnamaa  :-022-110-0511    info@ilqso.gov.et                   

  • Slide Background Image
  • Slide Background Image
  • Slide Background Image
  • Slide Background Image
  • Slide Background Image

You are here

Simpooziyeemii

Qorannoowwan mata-duree guddaa tokko jalatti qaamolee garaagaraatiin gaggeeffamuun waltajjii marii irratti dhiyaatanii mirkanaa’an.

                                 

Maxxansa Barruulee Simpoziyeemii Bara 2015

The Role of the Siinqee Institution of Oromo Women in Ethiopian National Dialogue

 

Nu Qunnamaa

  • Bilbila:- 022-110-0511

  • Faxii-:022-111-0902/022-112-37-44

  • PO Box:1238, Adama

  • Email:info@ilqso.gov.et

  • Website:-www.ilqso.gov.et

Miidiyaa Hawaasaa

 

Copyright © 2024, ILQSO. All Rights Reserved.| www.ilqso.gov.et